Afdrukken

Steun Piano Posso

 

SCHOLING IN DE FAVELAS VAN BRASILIE

Piano posso is een 4de-pijker organisatie die projecten opzet in de sloppenwijken van Céara in Zuid-Amerika. De organisatie werd enkele jaren geleden opgericht en is lid van de Actie- en adviesraad Solidair Sint­ Niklaas. Piano Posso bestaat uit een team vanvrijwilligers waarvan één iemand, Janssen Willy, die projecten ter plaatse   coördineert.
Willy en kind aan pîano
Met Uw bijdrage helpt U ons om onze creatieve projecten met kinderen in armoede, zonder mogelijkheden   tot  studeren,  een  mogelijkheid te bieden tot een beroep te leren. Muziek in Brazilië is een belangrijke bron van inkomsten, vele orkestjes, musici en zangers verdienen er hun dagelijks brood mede. Jammer genoeg zonder kennis van notenleer of opleiding.
Via onze projecten willen we minderbedeelde kinderen uit de favelas van Céara de kans geven om de wereld om hen heen te ontdekken en te begrijpen . Het stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind om nieuwe dingen te ontdekken  en op zoek te gaan naar zijn eigen talent is heel belangrijk. Kinderen worden trots op zichzelf, krijgen een ander zelfbeeld en dat heeft een positieve invloed op de gemeenschap waarin ze leven.

Creëert kansen voor minderbedeelde kinderen.

Kind aan piano

Binnen de favelas in Granja Portugal en andere , zijn er geen voorzieningen voor kinderen en jongeren. Voor de meesten zit er niks anders op dan op straat rondhangen. De publieke basisscholen hebben er vaak geen of onvoldoende middelen om leesboeken of educatieve boeken aan te schaffen en beschikbaar te maken voor de leerlingen, laat staan aanschaf van dure instrumenten zoals de piano.
In dit project leren zij hun talenten kennen en ontwikkelen, ontdekken ze al lezend of spelend de wereld om zich heen. Essentiële zaken in de algemene ontwikkeling van elk kind. 

FINANCIERING VAN DIT PROJECT

Piano Posso wordt voor de operationele werking en opbouw in Brazilië gesubsidieerd door de stad Sint-Niklaas. Ook van de abdij van  Dendermonde en bisdom Mechelen en vrienden ontvangen we een bijdrage. Verder proberen we door verkoop van kleinigheden , inbreng eigen middelen en rondschrijvens , om extra geld in het laatje te krijgen. Om de kosten van onze operationele werking te kunnen betalen, zijn we echter genoodzaakt om permanent op zoek te gaan naar extra middelen.

 

 

 

 

 School in opbouw